top of page

Donations to Lucky

6 Nov 2023

Kattou Maria

€102

1 Aug 2023

Maria Hadjiconstantinou

€249

27 Jun 2023

Maria Hadjiconstantinou

€40

19 Jun 2023

Maria Hadjiconstantinou

€30

17 Jun 2023

Maria Hadjiconstantinou

€99

11 May 2023

Maria Kattou

€109

30 Mar 2023

Maria Kattou

€70

30 Mar 2023

Maria Kattou

€100

30 Mar 2023

Maria Kattou

€100

bottom of page