top of page

Donations to Argyro apostolopoulou's Cat

17 Nov 2023

Transferred from: Please help save ginger Olympia Stafilidou

€30

12 Jun 2023

SIDIROPOULOU EVMORFIA

€40

12 Jun 2023

Μήτσας Νίκος

€100

12 Jun 2023

Mitsas Nikos

€10

7 Jun 2023

Μήτσας Νίκος

€53

15 Apr 2023

Nikos Mitsas

€270

14 Apr 2023

Maria Lanara

€110

13 Apr 2023

Evi Sidiropoulou

€20

12 Apr 2023

Μήτσας Νίκος

€291

17 Feb 2023

Despoina Vergou

€45

10 Feb 2023

Nikos Mitsas

€20

10 Feb 2023

Nikos Mitsas

€200

bottom of page