top of page

Donations to Associació girogats's Cat

Feb 22, 2024

Associació GiroGats Carme Doménech

€220

Jan 29, 2024

Associació GiroGats Carme Doménech

€180

Jan 16, 2024

Associació GiroGats Carme Doménech

€210

Jan 4, 2024

Associació GiroGats Carme Doménech

€220

Jan 3, 2024

Associació GiroGats Carme Doménech

€200

Dec 26, 2023

Associació GiroGats Carme Doménech

€90

Dec 11, 2023

Lídia Esparraguera Vidal

€200

Nov 22, 2023

Esparraguera Vidal Lídia

€180

Nov 22, 2023

Rodríguez López5 Laura

€5

Nov 22, 2023

Rodríguez López Laura

€10

Nov 21, 2023

Associació GiroGats Carme Doménech

€300

Nov 19, 2023

Lídia Esparraguera Vidal

€110

bottom of page