top of page

Donations to Argyro apostolopoulou's Cat

Nov 17, 2023

Transferred from: Please help save ginger Olympia Stafilidou

€30

Jun 12, 2023

SIDIROPOULOU EVMORFIA

€40

Jun 12, 2023

Μήτσας Νίκος

€100

Jun 12, 2023

Mitsas Nikos

€10

Jun 7, 2023

Μήτσας Νίκος

€53

Apr 15, 2023

Nikos Mitsas

€270

Apr 14, 2023

Maria Lanara

€110

Apr 13, 2023

Evi Sidiropoulou

€20

Apr 12, 2023

Μήτσας Νίκος

€291

Feb 17, 2023

Despoina Vergou

€45

Feb 10, 2023

Nikos Mitsas

€20

Feb 10, 2023

Nikos Mitsas

€200

bottom of page